Olivier Messiaen - katolikk, musiker og ornitolog

Han ble en sentral figur i fransk musikkliv i det 20. århundre, og skrev musikk i en egenartet stil, ofte inspirert av fuglesang.

Olivier Messiaen (1971) Olivier Messiaen (1971)

Olivier Messiaen (t.v) med Prins Bernard (t.h), 1971.

Foto: Rob Mieremet / Anefo / Nationaal Archief

Messiaen hadde mange kjente elever, som ikke fulgte i hans fotspor, men skapte seg sin egen stil. Selv streifet Messiaen innom forskjellige stilretninger, bl.a. serialismen , uten å slutte seg til noen av dem.

I Wikipedia kan du lese denne engelskspråklige artikkelen om Olivier Messiaen (1908-1992).