Olav Anton Thommessen

Olav Anton Thommessen (f.1946) er en av de helt sentrale norske komponistene i tiden etter 1980 og fram mot århundreskiftet.

Olav Anton Thommessen
Foto: Lisbeth Risnes / Wikimediacommon

Sammen med kollegaen Lasse Thoresen utviklet han en ny metode for lytteforståelse kalt ”auditiv sonologi”, som fikk stor betydning, fordi det påvirket tenkningen til en hel generasjon komponister som studerte med disse to ved Norges Musikkhøgskole fra slutten av 1970-tallet og framover. Begrepet "auditiv sonologi"

Olav Anton Thommessen underviser komposisjonselevene om video

Thommessen skrev en lang rekke verk som vakte berettiget oppsikt og fikk stor betydning for selve diskusjonen om hvilken vei komposisjonsfeltet utviklet seg. Her kan du lese en artikkel som oppsummerer Olav Anton Thommessens livsverk

Thommessen var svært aktiv i offentligheten, og hadde gjennom mange år meget interessante og informative radioprogrammer sammen med programskaperne Tone Lunaas Kværne og Annelita Meinich i NRK.

Tone Lunaas laget i 1996 radiodokumentaren "Jeg er flerspors" ,som er et portrett av samtidskomponistenThommessen. Dokumentaren vant i 1997 verdensmesterskapet i radiodokumentar i Prix Italia.

Her er et TV-portrett av Olav Anton Thommessens, der du også får høre et utdrag av hans «Makrofantasi over Griegs a-mollkonsert”.

Vox - musikk nå (1988)