NRK Meny
Normal

Markedsføringsansvarlig

Markedsføring er å skape gode relasjoner mellom mennesker, og handler om bytteprosesser der noen tilbyr noe andre ønsker å ha. Den som har noe å tilby må derfor forstå kundene sine (publikum).

Molde Jazz-festival

Ofte brukes musikerne som skal opptre i markedsføringsarbeidet.

Foto: Falch, Knut / NTB scanpix

Markedsføring som fag bygger på elementer fra økonomi, psykologi, sosiologi og kultur- og kommunikasjonsfag. Markedsføringsoppgavene deles ofte inn i ulike disipliner:

  • Markedsanalyse – skaffe seg informasjon for å forstå kunder og deres behov
  • Reklame – som handler om å informere og påvirke kundene slik at de kjøper dine produkter eller kommer til dine produksjoner
  • Produktledelse – som fokuserer på områder som pris, distribusjon, og egenskaper i forholdet til potensielle kunder.
  • Innovasjon og produktutvikling – skape nye produkter som passer med kundenes behov
  • Kunderelasjoner – opprettholde nødvendig kontakt med kunder
Elevene må formidle informasjon og engasjement. Riktig reklamering for sitt produkt er viktig.

Markedsføring kan også beskrives med tre hovedformer, der alle er i samspill med hverandre:

Intern markedsføring

Markedsføring starter innenfra, og begynner allerede ved prosjektets idéstadium. Det er viktig at flest mulig tenner på ideen og kjenner at de har et eierforhold til den. Videre må medarbeiderne kjenne seg nyttige og føle at de betyr noe for utviklingen av prosjektet. ”Det du ikke kan selge til dine medarbeidere, klarer du heller ikke å selge til dine kunder!

Ekstern markedsføring, reklame/PR

Reklame (av latinske reclamare - for "å rope igjen og igjen") er forsøk på å gjøre et produkt eller budskap kjent. Det innebærer ofte å skille det fra konkurrentene og å formidle et trivielt budskap på en underholdende måte, slik at kommunikasjonen blir mest mulig overtalende og får mest mulig oppmerksomhet. Reklamen skal med andre ord først og fremst bidra til at folk blir oppmerksomme på at produktet finnes.

Den eksterne markedsføringen ledsages gjerne av en rekke visuelle produkter. Plakatdesign kan gjerne brukes som mal for all tenkning rundt visuell profil og kommunikasjon gjennom slike produkter.

Interaktiv markedsføring

Den viktigste markedsføringen på lang sikt, er den effekten man får av at publikum er fornøyde og at de har fått det de forventet å få. Dette handler selvsagt om det klingende produktet og den sceniske formidlingen, men følelsen av å være ønsket til stede er en viktig faktor. Markedsføringen må også være korrekt og vise tydelig hva publikum får oppleve. Realistiske forventninger er enklest å innfri.

Markedsføringsplan

Den som er ansvarlig for markedsføringen må lage en plan for dette arbeidet. Planen må bygge på hvilke typer markedsføringsaktiviteter man ønsker å gjennomføre og hvilke økonomiske føringer man har. Markedsføringsplanen må være en del av prosjektets overordnede plan, og den må samsvare med budsjettet.

Her er et eksempel på en plan laget i "Gantt", trykk på lenken og så videre på videoen:

Gantt Markedsføringsplan