Ludvig Irgens-Jensen - tradisjonens bevarer

Han brød seg lite om hva som var "på moten" i musikken i samtiden, men utviklet en personlig stil, bygget på klassiske og romantiske idealer.

Ludvig Irgens-Jensen, gravminne på Vår Frelsers gravlund, Oslo

Ludvig Irgens-Jensen, gravminne på Vår Frelsers gravlund, Oslo.

Foto: Anne-Sophie Ofrim / Wikipedia

Ludvig Irgens-Jensen var høyt respektert, men levde tilbaketrukket. Bare én gang ble det bråk, og det var ikke musikkens, men tekstens skyld. Bråket kom med verket Heimferd, skrevet til 900-års-jubiléet for Stiklestad i 1930. Dét, og mer om denne komponisten kan du lese i denne artikkelen i Norsk biografisk leksikon om Ludvig Irgens-Jensen (1894-1969).

Og her kan du lytte til Heimferd, dramatisk symfoni for soli, kor og orkester.