Kroppsideal – spiseforstyrrelser

Å være fornøyd med egen kropp kan være vanskelig når vi vokser opp. Vi ser at kropper er veldig forskjellige, så hvorfor tror vi da at det finnes et kroppsideal? Hva skjer med dem som ikke greier å oppnå det kroppsidealet de har sett for seg?

anorexia thinness measuring apple
Foto: https://www.colourbox.com/

Syn på egen kropp

Hvordan synes du at du bør se ut? Og hvor har du dette fra? Til daglig bombarderes vi med bilder og filmer som viser ”perfekte” kropper, pene ansikter og glansfullt hår. Hvor realistisk er egentlig dette?

Live prater om kroppsidealer med elevene.

Live prater om kroppsidealer med musikkelever fra Ski VGS

Elevene prater om kroppsidealer

Live prater om kroppsidealer med musikkelever fra Ski VGS

Det er synd hvis vi skal ønske oss en kropp eller et ansikt vi ikke kan oppnå og som i tillegg er urealistisk. Kroppen vår er mer enn noe som bare ”skal se ut”, og ansiktet vårt noe mer enn ”bare pent”. Kroppen vår skal fungere, den skal klare arbeidsoppgaver, den skal holde ut, og den skal gi oss et liv i aktivitet. Trening kan endre synet vårt på kropp fordi man ser hvor tilfredsstillende det er å gjøre et fysisk arbeid, og kroppen er med på å gi deg en identitet som går langt utenpå det ”å se ut”- du fungerer faktisk!

Spiseforstyrrelser