Kor

Vi har en lang og sterk kortradisjon i Norge, med stor bredde og mange kor som er på et høyt nivå. Men vårt naboland Sverige har kanskje hatt en enda bredere og faglig tyngre posisjon som kornasjon. Svensk Radios kammerkor var en av favorittensemblene til dirigenten Herbert van Karajan, når han skulle ha med kor sammen med sitt orkester Berlinfilharmonien. Eric Ericson var dirigent for dette koret.

Group Of School Children Singing In Choir Together
Foto: HighwayStarz / https://www.colourbox.com/

Her blir du litt bedre kjent med den svenske korlederen Eric Ericson. Han har hatt stor betydning for utviklingen av dirigenter og korarbeid i hele Skandinavia. Hans lærebok i kordireksjon er et referanseverk som fortsatt brukes mye.

Eric Ericson er en av vår tids mest betydningsfulle kordirigenter. Hele hans lange karriere har vært tilegnet kormusikk og han har vært en viktig faktor i utviklingen av den berømte nordiske korklangen.

En av de store norske korprofilene er Knut Nystedt. Han har gjennom en årrekke skrevet mange betydningsfulle korverk. Hans arbeid både som organist, komponist og kordirigent er velkjent her i Norge og også internasjonalt. Mange av hans korverk er skrevet for college- og universitetskor fra USA. Her dirigerer han Grieg med Det Norske Solistkor.

Vi tar en titt på teknikken til Knut Nystedt og hvordan han dirigerer et kor.

Videoklippene kan brukes som utgangspunkt for diskusjoner og arbeid rundt temaer som

  • kordirigering - beskriv dirigentenes takteringsstil
  • korsituasjonen i Norge. Hvor finner vi kor? Hvem tar ansvar for koropplæringen?
  • korrepertoaret - ensidighet eller allsidighet?
  • a cappella kor - det å synge uten akkompagnement. Hvilke muligheter og utfordringer gir det?
  • stemmebruk i kor sammenlignet med annen type sang