Hopp til innhold

Komposisjonskurs Nivå 4 – alle fokusområder

Nivå 4 – Ferdigstillelse av komposisjonen for fremførelse – stemmeskriving.

military band
Foto: https://www.colourbox.com

Partituret ditt er ferdig, og det må lages stemmer for hvert enkelt instrument dersom stykket skal fremføres.

For at øvinger og innstudering av stykket skal gå best mulig, bør stemmene være så korrekte som mulig og inneholde all den informasjon som gjør det så enkelt som mulig for musikerne å jobbe med musikken.

Her er en sjekkliste for dette arbeidet:

 • Dersom du har transponerende instrument, har du sjekket at transponeringen er korrekt?
 • Dersom det er flere sider, bør det være mulig å bla: det bør være pauser på slutten av siden og/eller på starten av påfølgende side.
 • Husk instrumentnavn på enkeltstemmene, på alle sidene.
 • Dersom det er et langt stykke med flere deler, kan det være lurt å sette inn deltall (rehearsal marks) eller delbokstaver, slik at det er lettere å orientere seg i musikken. Dette bør settes inn i både partitur og enkeltstemmer.
 • Husk å sette inn taktnummer – det vanligste er å sette inn disse på starten av hvert system.

Her kan du se noen eksempler:

Å vandre i høy snø

 • Fløyte

Å vandre i høy snø - skarptromme noter

å vandre i høy snø fløyte
 • Klarinett

Å vandre i høy snø - klarinett noter

Å vandre i høy snø klarinett
 • Trommer

Å vandre i høy snø - skarptromme noter

Å vandre i høy snø skarptromme

3 Toner (e, f, g)

 • Fløyte

Å vandre i høy snø - fløyte noter

3 toner fløyte
 • Obo

3 Toner - oboe noter

3 toner oboe
 • Basstromme

3 Toner - basstromme noter

3 toner basstromme
 • Piano

3 Toner - piano noter

3 toner piano

Huskeregel: Jo mer nøyaktig du gjør denne jobben, jo færre spørsmål får du fra musikerne under prøvene. Da får du mer tid til å innstudere musikken.