Hopp til innhold

Komposisjonskurs Nivå 2 b – rytmiske mønstre

Nivå 2 b) Utvidelse av stykket ved å legge til et instrument.

Music Sheet Closeup
Foto: https://www.colourbox.com

Oppgave:

Legg til et instrument i komposisjonen.

  • Velg enten et nytt fokusområde for dette instrumentet, eller bruk det du har fra før.
  • Instrumentet du legger til bør være et én-tonig instrument, som f.eks. fløyte, klarinett el.l.

Fordypningsspørssmål:

  • Har du husket på å ta stilling til hvordan musikken skal fraseres?
  • Har du husket på å sette inn hvordan musikken skal spilles (artikulasjonstegn)?

Eksempel: Bjørn Bolstad Skjelbred – Walkover 2 b
Walkover - nivå 2b noter