Komposisjonskurs Nivå 2 b - varigheter/tonelengder

Nivå 2 b) Utvidelse av stykket ved å legge til et instrument.

noter
Foto: JOHAN MOLLERBERG / https://www.colourbox.com

Oppgave:

Legg til et instrument i komposisjonen.

  • Velg enten et nytt fokusområde for dette instrumentet, eller bruk det du har fra før.
  • Instrumentet du legger til bør være et én-tonig instrument, f.eks fløyte, klarinett el.l.

Fordypningsspørsmål:

  1. Har du husket på å ta stilling til hvordan musikken skal fraséres?
  2. Har du husket på å sette inn hvordan musikken skal spilles (artikulasjonstegn)?

Eksempel : Bjørn Bolstad Skjelbred - Å Vandre i høy Snø + nytt instrument
Å vandre i høy snø nivå 2 b noter