Hopp til innhold

Komposisjonskurs Nivå 1 – celler/motiv/riff

Fokusområde celler/motiv/riff.

music notes
Foto: EUGENE LUCKY PHOTOGRAPHY / https://www.colourbox.com

Oppgave:

Komponèr et stykke med cirka 1 minutts varighet for ett instrument, for eksempel piano.

  • Komposisjonen skal inneholde kun 2–4 celler/motiver/riff.
  • Cellene/motivene/riffene kan benyttes i alle oktaver og transposisjoner, men de kan ikke brukes i omvendinger, kreps el.l.
  • Du kan flytte rundt på cellenes plassering i takten, men ikke forlenge eller forminske lengden av cellene.

Eksempel 1:

Arnt Håkon Aanesen – 3 motiver

3 Motiver noter

Eksempel 2:

Miles Davis – So What

Denne låta er basert på kun to motiver: bassriffet og svaret i blåsere. Eneste variasjonsgrep er transponering opp en halv tone.

Eksempel 3:

Beethoven – Symf no 5 sats 1

Hør hvor mye av dette som egentlig er det samme som første frase ...

Eksempel 4:

Fartein Valen – Le Cemetiére Marin (Kirkegården ved Havet)

Denne komposisjonen er satt sammen av flere motiver som er vevd sammen uten at motivene blir variert i nevneverdig grad. Virkelig verdt et partiturstudium!

Eksempel 5:

The Kinks – All Day and All Night

Variasjon: transponering!