Hopp til innhold

Komposisjonskurs – Introduksjon

Komponere = å sette sammen.

composing music concept with shallow DOF evenly matched jack of headphone and copy space
Foto: https://www.colourbox.com/

Ethvert stykke musikk er et byggverk, og man må kunne arbeide med de forskjellige delene av byggverket før man kan bygge et helt hus. Gjennom dette arbeidet vil man også kunne finne ut av hva slags byggverk man liker å lage, og kanskje også hvilke byggverk man er god til å lage. Hvis vi sammenligner en musikalsk komposisjon med å bygge et hus, kan vi si at et hus kan settes sammen av forskjellige byggematerialer, men det må inneholde bestemte bestanddeler for å kunne kalles et hus, som for eksempel grunnmur, gulv, vegger og tak.

Et byggverk kan bygges i en bestemt byggestil, eller det kan være i en personlig og original form. Hvilket materiale bygget skal lages av er avgjørende for hvordan resultatet blir, og ulike komponister velger ulike materialer. Noen komponister har sin styrke på det harmoniske, andre på det rytmiske og/eller det klanglige.

Vi komponerer fordi vi ønsker å uttrykke noe gjennom musikk, fordi vi har musikalske ideer og fordi vi er inspirerte! Men det er ikke alltid så lett å komme videre, så det er ikke så dumt å lære seg noen metoder og teknikker. Mye av jobben dreier seg om å finne sitt eget uttrykk, og det gjør man gjennom kontinuerlig arbeid og opparbeiding av den kunnskapen og de metodene man trenger.

I musikalsk komponering må man arbeide med musikkens forskjellige bestanddeler:

  • toner/melodier/skalaer
  • intervaller
  • harmonier/akkorder/klanger
  • rytmer/varigheter/pulsdynamikk
  • form

I Nivå 1 starter du med å lage en liten komposisjon kun basert på én av musikkens bestanddeler, du velger selv hvilket fokusområde du vil arbeide med. Du står helt fritt når det gjelder form, struktur og dramaturgi. Dette kurset er satt opp som en trinn-for-trinn-modell hvor du starter med noe enkelt og så bygger det videre ut etter hvert. Det anbefales at nivåene følges i rett rekkefølge får å få mest mulig utbytte av komposisjonsprosessen.

Komposisjonskurs: