Karakterstykke

Chopins regndråpepreludium er et representativt eksempel på de mange karakterstykkene for klaver som komponistene i romantikken strødde om seg.

Chopin's Autograph musical quotation signed, Op 53, 1845-05-25, Paris

Chopins autograf

Foto: Frédéric Chopin / Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11861475

Det romantiske karakterstykke er en ikke altfor presis betegnelse på énsatsige klaverstykker, som er basert på et slags program, en idé eller en stemning. Noen vil kalle karakterstykket for et instrumentalt motstykke til Lied, og Mendelssohn har faktisk skrevet en lang rekke Lieder ohne Worte (Sanger uten ord) for solo klaver. Betegnelsen forekommer også på stykker for andre instrumenter med klaverakkompagnement, men sjelden for større ensembler.

Karakterstykkene ble veldig populære i romantikken og var en ypperlig måte for de romantiske komponistene å uttrykke stemninger. De var også en relativt sikker inntekskilde. Stadig flere middelstandshjem anskaffet seg piano, og det ble en del av den borgerlige dannelsen å kunne beherske klaverspill. Karakterstykkene var ofte teknisk overkommelige selv for amatører. Griegs mange lyriske stykker fikk internasjonal utbredelse, og han (hans tyske forlegger) tjente gode penger på dem.

Det som særmerker karakterstykkene er hvor presist de kunne uttrykke den idéen de bygde på . Mange er komponert i en tredelt A-B-A-form, men komponistene var ikke bundet til formmønstre i denne genren. Stykkene hadde ofte karakteriserende titler, som f. eks Griegs Ensom Vandrer. Andre karakterstykker fikk mer generelle titler som nocturne, impromptu, intermezzo og lignende.

I noen tilfeller samlet komponistene mange karakterstykker til en syklus som er ment å spilles i sammenheng. Schumann skrev flere slike, f. eks. Carnaval, som er 20 korte stykker med bl. a. musikalske beskrivelser av ham selv, venner, kolleger og figurer fra italiensk Commedia dell'arte med fokus på fire toner: A-S(=ess)-C-H (som fungerer som et musikalsk kryptogram). Her kan du høre hans musikalske beskrivelse av komponistkollegaen Chopin som med sine mange poloneser, masurkaer, nocturner, valser og preludier regnes som en av mesterne innen genren.

Portrait by Ary Scheffer (1795-1858)

Portrait av Chopin av Ary Scheffer (1795-1858)

Foto: Ary Scheffer / Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=334235

Chopins Preludium nr. 15 i Dess-dur er blant hans mest spillte. Det sies at han skrev det under et fryktelig regnvær på Mallorca i desember 1838. Hans venner, deriblant George Sand, hadde dratt til Palma for å handle. I syk engstelse for deres ve og vel i uværet og kanskje også for seg selv, skal den ustoppelige dryppingen fra regnet drevet han inn i en kompositorisk transe hvori han skal ha skapt "Regndråpepreludiet".

Karakterstykke noter

Karakterstykke noter

Historien skal forklare stykkets evig repeterende toner (Ass/F og Giss/H).

Gjentagelsen av tonene gir Chopin utfordringer på det harmoniske planet, og det er nettopp i dette han viser sin unike skaperkraft. Han fargelegger etter alle kunstens regler, og det fem minutter lange stykket står aldri i fare for å bli ensformig. Ellers ser vi at stykket er i tredelt form, med det mer dramatiske ciss-moll-partiet som midtdel.