Hopp til innhold

Jazz

Jazzens historie skriver seg tilbake til de afrikanske slavenes møte med de europeiske nybyggerne i Nord-Amerika på 1800-tallet. Siden den gang har jazzen gått gjennom en enorm utvikling.

Gitarist
Foto: Colourbox

Før 1920

Jazzens røtter skriver seg tilbake til møtet mellom de afrikanske slavene og de europeiske nybyggerne tidlig på 1900-tallet.

1920-årene

Den tidlige jazzen utviklet seg i området rundt Mississippi-deltaet

1930-årene

Dette var tiåret da jazzen for alvor inntok posisjonen på toppen av underholdningsindustrien.

1940-årene

Da jazzen nådde sitt toppunkt som underholdningsmusikk i løpet av 1930-årene bidro dette på ulikt vis til å iscenesette en ny utvikling for jazzen, som skjedde utenfor rampelyset i mørke kjellerlokaler på sen kveldstid og nattestid.

1950-årene

Etter at Be-Bopen grunnla den moderne jazzen i 1940-årene var det tre nye stiluttrykk som skulle bli toneangivende for jazzen i 1950-årene.

1960-årene

Miles Davis var en av jazzens store visjonærer og var sentral i utviklingen av et mer modalt uttrykk på slutten av 1950-årene og inn i 1960-årene. Hans utgivelser «Milestones» og Kind of Blue» har blitt stående som to av jazzens viktigste utgivelser.

1970-årene

Fusion og jazzrock ble skapt gjennom et ønske om å eksperimentere med improvisasjon, lyd og visuelle uttrykk. Dette tiåret ble det også utviklet en egen europeisk identitet innenfor moderne jazz og improvisasjonsmusikk.

1980- og 1990-årene

I 1980- og 1990-årene er bildet så stort og komplekst at jeg vil peke på noen av de mest sentrale utøverne og stiluttrykkene som har dominert disse tiårene.

Etter årtusenskiftet

Dagens amerikanske jazz reflekterer en like sterk tilknytning til jazzhistorien som den viser evne til å være nyskapende. Den norske jazzen etter årtusenskiftet har utviklet seg i så mange ulike retninger at det nærmest ville være umulig å nevne alt her.

Oppgaver