NRK Meny
Normal

Interaktiv markedsføring

Den viktigste markedsføringen på lang sikt, er den effekten man får av at publikum er fornøyde og at de føler de har fått det de forventet å få.

KONSERT
Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

På konserter handler dette selvsagt om det klingende produktet og den sceniske formidlingen, men følelsen av å være ønsket til stede, er en viktig faktor. Sørg for at publikum blir tatt godt imot av billettselgere, plassanvisere osv. Er det mange ledige enkeltseter og billettene er unummererte, må noen sørge for at publikum setter seg nærmere hverandre, slik at det blir enklere å plassere nyankomne publikummere. Signaliser, både gjennom sceneuttrykket og i samtaler etter konserten, eller med stabens adferd i etterkant av konserten, at publikummet er hjertelig velkommen tilbake.

I et slikt samspill med publikum er det viktig at man leverer det man har lovet. Dette betyr at markedsføringen må være korrekt, og vise tydelig hva publikum vil få oppleve. Realistiske forventninger er enklest å innfri.

Konsertanmeldelse

En fin konsertkritikk eller konsertanmeldelse er gull verd som reklame for senere konsertprosjekter. Det er derfor viktig å invitere journalister til å komme på konserten for å skrive en omtale. De kan inviteres skriftlig, men det må følges opp med telefonsamtale og påminning. Markedsføringsansvarlig må sørge for å ha reserverte presseplasser, og ta pent imot journalisten når hun eller han kommer.

Billetter til viktige personer

På konserter i skolens regi er det lurt å gi et par konsertbilletter til rektor! Det er også lurt å sende en konsertinnbydelse med gratisbillett til fylkesutdanningssjefen og kultursjefen i den kommunen der konserten holdes, og eventuelt til andre viktige personer i kulturlivet i lokalområdet. Det kan hende at det er de som i neste runde skal bidra økonomisk og praktisk for at en ny konsert skal kunne bli realisert.