Hva er trening, helse og kosthold?

Mange musikkelever øver mange timer til dagen, men er de like flinke til å trene resten av kroppen? I denne delen møter vi fire musikkelever fra Ski vgs som sammen med lektor og treningsinstruktør Live Toft viser deg treningsøvelser. Du kan bruke disse øvelsene i hverdagen alene, eller sammen med teorien som gjennomgås her.

Unger/ungdommer løper ute
Foto: https://www.colourbox.com

I denne delen av faget Ergonomi og bevegelse vil teorien gi deg praktiske tips og viktig kunnskap om hvordan du best tar vare på kroppen din.

Her presenterer de fire musikkelevene og instruktør Live Marie Toft Sundbye seg:

Live og elevene presenterer seg