Hopp til innhold

Georg Friedrich Händel 1685 - 1759

Det ordet som best beskriver Händels liv og musikk er "kosmopolitt". Han var en tysk komponist, fikk sin musikalske utdannelse i Italia og tilbrakte det meste av sitt liv i England.

Händel frimerke
Foto: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4860987

Händel var født i Halle 23.02.1685. Hans far var oppmerksom på sønnens musikalitet, men motarbeidet at han fikk utvikle seg på det området. Gutten måtte snike seg til å øve på et lite cembalo på loftet. Etterhvert måtte faren gi etter for Georgs ustoppelige hang til musikk og lot han få undervisning av organisten i Liebfrauenkirche (Zachow).

Georg ga seg likevel i kast med jusstudier for å etterkomme sin da avdøde fars vilje. Men det ble et ganske kort studium, og i 1703 satt han som fiolinist i et operaorkester i Hamburg. Han var en frustrert ung mann med sine meningers mot om den provinsielle nordtyske musikken og endte sogar i duell med komponisten Matheson i krangel om akkompagnementet til en av Mathesons operaer.

Vivaldi og Händel

Händel

I 1706 reiste han til Italia og satte seg først og fremst inn i opera seria -stilen. Men han studerte og skrev også en rekke kantater i italiensk stil. I 1710 vender han tilbake til Tyskland og får post som kapellmester hos fyrst Georg i Hannover som senere ble kong George I i England. Den nære forbindelsen mellom Hannover og det britiske kongehus gjorde det mulig for ham å få oppført operaen Rinaldo i London året etter, og under vingene til dronning Anne greide han å frigjøre seg fra posten i Hannover og bli værende i England. Dersom hans egentlige arbeidsgiver Georg var sur for dette, ble han visstnok blidgjordt så det holdt av musikken Händel skrev til hans triumferd på Themsen i 1716 etter at han var blitt kong George I, betegnende nok titulert som Water Music.

Som en slags yrkesmessig oase kunne han unne seg et år (1717-18) på Cannonsgodset i Middlesex hvor mye av grunnlaget for hans berømte kormusikk ble lagt gjennom de vakre Chandos Anthems. Det må være lov å påpeke en viss likhet med et senere Hallelujah.

Her skrev han også maskeoperaen Acis and Galatea som faktisk var det av hans produksjon som ble hyppigst framført i hans livstid.

Gjennom 1720 årene komponerte Händel det ene mesterverket etter det andre innen italiensk opera for Londonscenene som f. eks Xerxes. Hør den berømte Ombra mai fu, ofte bare kjent som Largoi;

Men det som startet som et lukrativt foretakende, ble etterhvert et økonomisk mareritt for Händel, først med framføringen av John Gays The Beggars Opera i 1728. Denne operaen var ikke bare et musikalsk motstykke til Händels noe stive operaer, men gjorde til dels narr av opera seria-stilen. The Beggars Opera fikk en til da ukjent suksess og gikk 62 kvelder som var rekord. Til tross for motgang med stadig svekkede publikumstall, holdt Händel det gående på Queen's Theatre i Haymarket og senere i Covent Garden Theatre helt fram til 1741 da han bokstavelig talt var konkurs.

Parallelt med sin operavirksomhet hadde Händel skrevet oratorier på engelsk.

Hans første er Esther (med den fantastiske "harpesangen" Tune your harps) som var ferdig revidert i 1732.

Over tid treffer han sitt engelske publikum bedre og bedre med sine oratorier. Dette skyldes flere faktorer med språket som det mest opplagte. Viktig er det også at koret får større plass, og at korsatsene i mange tilfeller er basert på den engelske anthemtradisjonen. Her oppnår Händel noe av det samme som Bach gjorde med koralene i sine kantater og pasjoner. Det virker også som om det engelske språket får Händel til å skrive enda mer melodiøst enn i sine operaer.

Mange av oratoriene hentet sin historie fra det gamle testamentet som i stor grad beskriver et lite folk som må verne seg mot mange ytre farer. Som et øyfolk som mange ganger var forsøkt angrepet, kjente britene seg igjen i denne tematikken, og dette bidro ytterligere til at mange omfavnet Händels oratoriekonsept.

Men det var et litt atypisk oratorium som ble hans mest kjente. Messias har ingen handling, men bygger på en samling av tekster fra Bibelen som oppsummerer Jesu liv, død og oppstandelse som den profeterte Messias. Det var Charles Jennens som stod for samlingen av tekstene, en litteraturviter som Händel hadde et anstrengt forhold til. Det skal ha vært reell fare for at hans manus til Messias havnet i papirbøtten før det var lest, men når Händel først kastet øynene på det, må det ha inspirert ham noe kolossalt. Musikken ble skrevet i et frenetisk tempo på tre uker og resten kjenner vi. Verket er blitt stående som et musikkens fyrtårn fram til vår tid og framføres fremdeles verden over for fulle hus.

I lys av det, er det rart å tenke på at det var en konkursrammet og til dels deprimert Händel som satte seg ned med Jennens tekster, og som tre uker senere kunne presentere et ferdig produkt. Premieren fant sted i Dublin og var langt fra problemfri. Sognepresten i St Patrick's Cathedral, Jonathan Swift, forlangte tittelen endret til A Sacred Oratorio og at overskuddet fra konsertene skulle doneres til lokale sykehus for mentalt syke. Men premiere ble det, 13. april i Music Hall i Dublin med Händel ved cembaloet.

Instrumentalmusikk

Händel var først og fremst komponist for vokale musikkformer, men han behersket også det rent instrumentale. Mest kjent er hans to orkestersuiter Watermusic (bestående av 3 suiter) og Music for the Royal Fireworks, som var skrevet på kongelige oppdrag. Begge verkene var skrevet for utebruk og involverte en uvanlig mengde av instrumenter, spesielt innen forskjellige typer blåseinstrumenter som hørtes godt i friluft. Opprinnelig hadde Händel tenkt seg 16 trompeter og 16 horn i Royal Fireworks, men måtte meget motvillig begrense det til det halve. Han klarte likevel å mase seg til 24 oboer, 12 fagotter og masse slagverk. I og med at musikken skulle akkompagnere fyrverkeri, måtte musikken ha kraft i seg. Under dronningjubileet i England i 2002 forsøkte man i Green Park nær Buckingham Palace å gjenskape stemningen fra feiringen i 1749 av fredsslutningen i Aachen.

Oppgaver:

  • Hvilken ouvertureform benytter Händel seg av her og i hvilken grad er dette eksempelet typisk for denne ouvertureformen?
  • Finn satsens oppbygging. Studer det harmoniske forløpet.
  • Lytt også til de tre andre satsene av Music for the Royal Fireworks:

Water music ble skrevet for George I sitt gigantparty i båter på Themsen. Arrangementet fungerte som en kjendisfest hvor alt som betød noe i London var på elven i sine båter. Musikken er organisert i korte satser basert på dansesatser og også disse suitene er skrevet for uvanlig stor besetning bortsett fra den i G dur som akkompagnerte en middag som ble holdt ut i de små timer utenfor Lord Renelaghs villa i Chelsea.


Innen kammermusikken foretrakk Händel triosonaten hvorav samlingen i op. 2 skrevet etter Corellis sonatemønster er populære.


Han skrev solokonserter, bl. a. for orgel, som han brukte som mellomaktsmusikk i sine oratorier. Av disse er no 13 i F blant de mest spilte av forståelige grunner når man hører den vakre larghettoen.

I op 3 og op 6 finner vi samlinger av til sammen 18 concerti grossi hvor de tolv i op 6 er de beste. De ble skrevet i løpet av en kort oktobermåned i 1739 og er nok et bevis på Händels evne til å kombinere effektivitet med kvalitet. Også disse konsertene var skrevet som pausemusikk til større vokalverk han framførte i samme periode.

Han skrev lite for solo orgel, men skrev noen suiter for solo cembalo.

Vokalmusikk

Opera er kjernen i all Händels produksjon. Det var denne formen som utfordret alle hans kunstneriske gener, og det meste av hans øvrige musikk må forstås ut fra dette. Han må ha hatt en grunnleggende tro på musikkens evne til å utdype en tekst og gi den en dypere dimensjon. Som ung forelsket han seg i den italienske opera seria som siden ble grunnlaget for hans italienske operaer i London.

Men det er ikke gitt at dagens publikum evner å oppfatte alle nyansene i Händels musikk slik at de skaper den dramatiske effekt han ønsket. Til det er de fleste av oss for uvitende om alle konvensjonene som lå i denne operaformen. For det var ofte i de små avvikene fra den tids publikumsforventninger Händel oppnådde sine dramatiske virkninger, forventninger som i dag ikke nødvendigvis er tilstede. Derfor vil en Händelopera i dag kunne appellere med et knippe nydelige arier, men fortone seg litt stillestående dramatisk sett på grunn av det nummerpreget opera seria-formen framelsker.

Dette blir en utfordring for de regissører som jobber med en Händel-opera, og de kompenserer ofte med fikse løsninger.

  • Studer eksempelet fra Xerxes ved English National Opera. Hvilke utenommusikalske grep er gjort for å holde interessen oppe?

I tillegg til opera skriver Händel en rekke oratorier på engelsk med Saul og Jephta som de mest kjente utenom Messias. I Italia-perioden skrev han kantater som er lite spilt, men som nok hadde betydning for hans utvikling av det engelske oratoriet. Utover dette bør Chandos Anthems nevnes som viktige i forhold til utviklingen av hans særegne stil for kor og hans etterhvert fantastiske evne til å tonesette det engelske språket.