Hopp til innhold

Folkemusikk frå Buskerud.

Geografiske tilhøve deler Buskerud fylke i grovt sett fire folkemusikkområder. Det er Hallingdal, Krødsherad, Sigdal og Numedal. Tradisjonane i desse områda er sjølvsagt ganske like, men har og sine spesielle særtrekk og danseformer.

Beskriv det du meiner er sentrale musikalske verkemiddel og stiltrekk i eksempla under:

Hallingdal.

Numedal.

Grete og Hellik Dokka i gangar frå Numedal. Odd Bakkerud spelar hardingfele.

Grete og Hellik Dokka i gangar frå Numedal. Odd Bakkerud spelar hardingfele.

Krødsherad og Sigdal.

Arne Bjørndal og Truls Ørpen.

Numedal er og kjent for den sterke tradisjonen på sjøfløyte.