Folkemusikk frå Agder

Agderfylka er primært eit hardingfeleområde, men det finns og ein tradisjon for spel på vanleg fele. I tillegg finns det sterke tradisjonar for kveding og munnharpespel, og sjølvsagt for dans. Setesdal er det viktigaste folkemusikkområdet.

Folkemusikk

Torleiv Bjørgum, Setesdal

Foto: Rolf Myklebust / NRK

Beskriv det du meiner er sentrale musikalske verkemiddel og stiltrekk i eksempla under:

Folkemusikkgruppa Slinkombas. Kirsten Bråten Berg, Hildur Øygarden, Hallvard T. Bjørgum, Gunnar Stubseid og Tellef Kvifte. Video frå Telemarkfestivalen.

Daniel Sandèn-Warg spelar Heggtveiten.

Kim Andre Rysstad syng Adamsvisa.

Gunnar Stubseid og Ale Möller. Reisaren.

Bjørgulv Straume spelar munnharpe. Tveitåen.

Kirsten Bråten Berg og Bjørgulv Straume. Uppstaden.