Hopp til innhold

Ensembleledelse

Hovedområdet ensembleledelse omfatter dirigering og partiturforståelse på et grunnleggende nivå. Oppvarming, klang, intonasjon og formidling av musikalske intensjoner, repertoarvalg og ledelse av musikkaktiviteter er sentralt.

Håkon Daniel Nystedt, dirigent

Instruksjon

Ensemblelederens oppgaver i forbindelse med innøving av repertoar krever bevissthet i forhold til hvem som er i ensemblet, hva som skal øves inn og hvordan det praktisk skal foregå.

Partituret

Det å lære å lese partiturer er en tidskrevende og viktig oppgave for en dirigent. Man får anvendt sin kompetanse i musikkteori og gehør, og man må jobbe for å utvikle egenskapene i å kunne ”høre” den musikken man ser. Sjangerforståelse og musikkhistorisk kunnskap er også en forutsetning for å sette seg inn i partiturer.

Taktering

En dirigent skal kunne koordinere rytmiske og musikalske ensembler fra ca. 10 til mer enn 100 personer. Grunnleggende ferdigheter i diverse taktarter må innøves og trenes på. Man må veksle mellom å henvende seg til hele ensemblet eller til solister og/eller grupper underveis. Det må være en musikalsk uttrykksmåte i takteringen.

Kor

I Norge har vi en lang og sterk kortradisjon. Det er to hovedgrupper: blandede kor og kor for like stemmer. Det fins et rikholdig repertoar for kor, som spenner over alle epoker fra middelalder til i dag.

Korps

I Norge har vi to typer korps: brassband og janitsjar. Skolekorpsene våre er unike i verdenssammenheng, og det er stor aktivitet i hele landet blant barn og voksne som spiller i korps. Vi har også profesjonelle militærkorps med høyt kvalifiserte utøvere.

Symfoniorkester

Når det snakkes om orkester, så er det mest sannsynlig et stort orkester bestående av strykere, blåsere og slagverk man mener. Størrelsen på orkesteret avhenger av hvilket repertoar som skal fremføres og hvilket nivå man jobber på.

Andre sammensetninger av ensembler

Kor og orkester er en velkjent kombinasjon i musikkens verden. Likedan musikk for solister med akkompagnement av grupper, der det kan være nødvendig med en dirigent. En omfattende oppgave for dirigenter, er når det skal settes opp opera eller musikal. Da er det mange sider ved musikkfremføringer og innøvning man må forholde seg til.