NRK Meny
Normal

Dirigering av store sammensatte ensembler – blandingsensembler

I artikkelen om skoleproduksjoner ser du eksempler på produksjoner hvor ensembleleder får ansvar for dirigering av solister, kor og orkester. Det er både krevende og spennende å få så mange til å fremføre musikk sammen.

Carmina Burana Sandefjord
Foto: Leif Bergundhaugen / NRK

Det er viktig å plassere utøverne på en måte som gjør dem i stand til å få kontakt med hverandre. Ofte er det ikke nok med den akustiske lyden, men man må bruke mikrofoner og monitorer i tillegg. Dette krever omfattende planlegging og gode teknikere. Lyden må tilpasses lokalet og besetningen som er med i konserten eller forestillingen. Ensemblelederen må være aktivt involvert i beslutninger som tas i forhold til lydbildet.

Carmina Burana Sandefjord 2
Foto: Leif Bergundhaugen / NRK

Med solister bør man komme i dialog god tid før første øvelse for å samordne musikalske beslutninger. Ensembleleder må vite noe om tempovalg og andre virkemidler. Ofte er det avtalt med solist om et oppdrag , men ikke repertoar. Her må ensembleleder ta beslutninger om hva som kan passe den enkelte konsert og ensemblet involvert sammen med solist.

Deretter må det sjekkes om det er musikk tilgjengelig for solist og denne ensembletypen. Noen ganger finner man besetning etter musikkvalg, men ofte finner man musikken først og deretter ser på muligheter for omarrangering eller instrumentering. Når solister er med, skal ensembleleder i utgangspunktet følge solisten og ensemblet følge leder, men iblant må ensembleleder også ta initiativet.

Dirigeringsteknisk blir det viktig å kommunisere godt til de som deltar, og i store ensembler må det være stor grad av tydelighet hos den som leder.

Samarbeidsprosjekt elever og profesjonelle

Høsten 2016 ble skolene i Vestfold som har musikkelever med på et stort korprosjekt. 250 sangere dannet et felles kor som sammen med Kongelige norske marines musikkorps og solister fremførte det storslåtte verket Carmina Burana av Carl Orff. Dirigent Bjarte Engeset var initiativtager, og sammen med produsenten til marinemusikken , avdelingsledere for skolene og faglærere ble prosjektet planlagt i omtrent et år før det ble innøvd og fremført. For de profesjonelle musikerne var dette et ukes prosjekt mens elevene øvde inn stemmene i ca et halvt år.

Dirigent Bjarte Engeseth instruerer og dirigerer elevene ved Sandefjord Videregående skole.

Bjarte Engeset dirigerer 250 musikkelever fra Vestfold.

I videoklippene snakker dirigenten Bjarte om dette prosjektet og litt om det å være dirigent og instruktør.

Dirigent Bjarte Engeseth forteller om å jobbe med musikklinje-elever, marinekorps og solister.

Dirigent Bjarte Engeset forteller hvordan han jobber med elevene

Noen av de medvirkende elevene gir tilbakemeldinger om hvordan de opplevde å være med på denne store produksjonen og å ha en profesjonell dirigent.

Intervju med elevene.

Intervju med elever fra Sandefjord VGS om prosjektet.