Det musikalske uttrykket

Hva slags stil og karakter musikken har, må synliggjøres i takteringen. Dirigenten må vise de dynamiske sidene ved musikken, og må ofte gi ulike signaler med armene og hendene. Man må trene på uavhengig bruk av armene, såkalt emansipasjon. Hvordan man dirigerer fermater, er det også viktig å ha kontroll på.

B94031403
Foto: Laurence Mouton / AltoPress / Maxppp

Noter er som oftest utgangspunktet for dirigeringen din. Da er det viktig å ta stilling til hvordan musikken skal uttrykkes. Taktart og rytme sier noe om betoningen. Tekst og melodi gir toneart og fraseringsopplysninger. Det er mulig det står noe i notene for å understreke stilen eller karakteren, som for eksempel "cantabile" eller "grazioso". Styrkegrader vil også være vanlig i notebildet.

Hvordan du forstår det musikalske uttrykket, avhenger til en viss grad av den bakgrunn du har i musikk, og at du i tillegg undersøker hva opplysningene i notebildet betyr. Dette ser vi nærmere på under temaet partiturforståelse. Les mer om partitur her .

For å få en forståelse for det musikalske uttrykket, bør du mest mulig synge eller eventuelt spille alt du skal dirigere. Bevegelsene dine vil da lettere ta form, basert på den måten du sang eller spilte på.

Notene på papiret skal bli til klingende lyd i ditt eget hode.

Musikkens stil eller karakter

For å få fram en legatostil, må slagfigurene være myke og flytende, gjerne med et mykt håndledd. Tenk på bevegelser som når du maler. Iblant passer det å løsne litt på håndgrepet også. Slagfigurene utnytter du mye horisontalt innenfor fokuseringsfeltet ditt og med god størrelse på rekylene.

For å dirigere musikk av lett og elegant karakter, bør bevegelsene være mindre og håndleddet kan strammes. Du kan tenke på et lite rykk eller napp i iktus og ganske kort rekyl. Resultatet blir en taktering som mest utfolder seg vertikalt.

Noe musikk krever ekstra energi, og må derfor ha en mer markert stil. Da må du tenke på å dirigere med mer energi i slagpunktene. Hvordan rekylbevegelsene skal være, avhenger av i hvor stor grad tonene skal henge sammen eller skilles fra hverandre.

Dynamikk

B93424504
Foto: Laurence Mouton / AltoPress / Maxppp

I et musikalsk forløp må dirigenter vise endringer av karakter og dynamikk. Husk at du som dirigent alltid skal ligge litt før ensemblet i å signalisere at noe skal skje. Du kan aldri signalisere alt, men må velge det som er mest nødvendig å vise, avhengig av det erfaringsnivået ensemblet er på. Et godt ensemble kan være bortimot selvgående, men uten en inspirerende og aktiv dirigent, er det ikke sikkert utøverne presterer på det nivået de har kapasitet til.

I utgangspunktet er det greit å tenke at lydsvak musikk krever små taktslag, mens lydsterk musikk krever store taktslag. Du kan også variere intensiteten i takteringen, avhengig av dynamikken. Hele kroppsspråket, inkludert ansiktsuttrykket, kan hjelpe deg til å uttrykke den rekke dynamikken.

Det er viktig å huske at begrepet dynamikk er relativt og ikke absolutt. Mange faktorer avgjør hvor sterkt eller svakt uttrykket skal være. Det kan være sjangermessige og epokemessige hensyn å ta.

I flerstemmig musikk må dirigenten regulere balansen mellom stemmegruppene. Det gjelder å få fram det som til enhver tid er viktig, og å dempe det som skal være i bakgrunnen.

Fermate

Ordet fermata betyr opphold eller stoppested. Fermatetegnet blir brukt både over noter, pauser, taktstrek og etter siste tone.

Som dirigent er du den som bestemmer lengden på fermater. Når fermaten kommer på siste note, blir den forlenget inntil det passer å slå den av. En litt større utfordring er å lede ensemblet videre fra fermater som kommer underveis i musikken. Da må du avgjøre om det skal stoppes helt opp, eller om det skal gå rett videre.

Det er tre måter å gå videre fra en fermate på:

  1. direkte - passer der det ikke skal være avbrytelse mellom fermatetonen og neste tone.
  2. avslag som annonsering - passer der det skal være litt luft i musikken før ny frase. Avslaget fungerer som ny annonsering, og må plasseres riktig i forhold til neste slag i taktfiguren. Iblant må du slå et slag om igjen.
  3. avslag og ny annonsering - passer der det skal være litt lengre pause i musikken, som for eksempel ved kombinasjonen fermate og cesur.

Emansipasjon

For å vise endringer underveis i musikken og for å gi innsatser til stemmegrupper i flerstemt musikk, må du innøve en takteringsteknikk som gjør at du kan gi ulike signaler til ensemblet samtidig som du opprettholder en slagpuls.

Uttrykket emansipasjon betyr frigjøring og likestilling. Overført til dirigering betyr emansipasjon at hendene/armene kan gi ulike og likeverdig viktige signaler. For de som er høyrehendte vil det være naturlig å gi høyre hånd ansvaret for å markere puls (vise taktarten). Vi kaller høyre hånd for takteringshånden.

Venstre hånd kan innøves til andre oppgaver enn å forsterke slagene. Venstre kan gi innsatser, vise dynamikk, forme fraser og understreke stil/karakter. Vi kaller venstrehånd for annonseringshånden.

For å utvikle selvstendiggjøringen av armbevegelsene trenger du mye trening, både med og uten musikk. Det å trene på crescendo og decrescendo med annonseringshånden samtidig som du takterer, er en mye brukt øvelse.

Tempoendringer

Et musikalsk forløp kan inneholde tempoendringer. Det kan være brå endringer i puls eller gradvise endringer. Det krever mye øving med et ensemble for å få på plass ulike tempoendringer. Det å trene på slike endringer med enkle øvelser, er en viktig prioritering.

Innsatser

Etter å ha blitt kjent med ulike taktarter og unison sang, er det passende å gå videre til noe flerstemmig. Ved å synge kjente kanon ("kjedesang"), kan du trene på å sette inn stemmegrupper underveis i musikken.

Sangen blir startet av en gruppe. Når neste gruppe skal inn, må du i forkant gi de oppmerksomhet ved å se mot dem. Du gir dem et annonseringsslag med venstre hånd. Det kan være nyttig å tenke gjennom hvor mye som er nødvendig av speil- eller parallelldirigering for å få til tydelig annonsering underveis.

De samme reglene gjelder for underveisannonsering som for annonsering i starten. Det er fint om du ikke bøyer deg mot gruppen som skal inn, men det kan passe å strekke annonseringshånden litt fram. Husk å vri kroppen mot dem også.