NRK Meny
Normal

Booking og management

Hvem skal skaffe oppdragene? Du selv eller noen andre? Hva er forskjellen på artistformidling og management?

FILES-FRANCE-ENTERTAINMENT-MUSIC-FERRE-ANNIVERSARY
Foto: STF / Afp

For alltid å ha kontroll over sin egen eller ensemblets arbeidstid og oppgaver, ønsker mange å booke jobbene selv. Dette gir også full styring på økonomien, men administrasjon tar tid. Derfor gjør man ofte avtaler med ett eller flere byråer som har spesialisert seg på booking, eller man skaffer seg en manager (et management). Hva er så forskjellen på disse?

Her forteller Ola om økonimi og administrerende oppgaver som en musiker har.

Booking

Et firma som formidler deg som artist tar ikke (og har ikke lov til i henhold til arbeidsmarkedsloven) betaling av deg, men av de som ønsker det du tilbyr. Bookingbyråene selger derfor i praksis en tjeneste til konsertarrangørene. Musikernes fellesorganisasjon råder sine medlemmer til følgende:

  • Fordi formidlingsgebyret er artisten uvedkommende, er det ryddigst at totalbeløpet i kontraktene dine ikke omfatter dette gebyret. Hvis du og byrået likevel blir enige om at gebyret inkluderes i kontrakten, skal du kreve at det framkommer som et kronebeløp og ikke som en prosentsats.
  • Ikke inngå bindende avtale med et bookingbyrå. Siden det må utledes av sysselsettingsloven at det ikke skal kunne oppstå noe økonomisk mellomværende mellom artisten og byrået, vil ditt bidrag til en slik avtale måtte bestå i at du gir byrået en eksklusiv rett til å avtale jobber for deg. Og det bør du definitivt ikke gjøre.
  • Hvis du lar et (eller flere) bookingbyrå(er) avtale jobber for deg, anbefaler MFO at du bruker fullmakt, dvs. ikke en eksklusiv "bookingavtale", men en fullmakt som du kan trekke tilbake uten forvarsel hvis du ikke er fornøyd med byrået.

Management

En manager hjelper deg med en rekke forhold du mener du har behov for hjelp til, f.eks. karriereplanlegging, økonomistyring, forhandlinger og andre ting som du ikke finner tid til selv. Slike avtaler innebærer at du er managerens oppdragsgiver, og har derfor rett til både å instruere manageren og å forkaste managerens ulike forslag. Også her har MFO noen råd:

  • Hvis du/dere vurderer å inngå avtale med en manager, bør det benyttes en standardavtale som utgangspunkt for forhandlinger. Vær klar over at managerens godtgjøring IKKE bør beregnes av artistens brutto omsetning. Brutto omsetning inkluderer artistens utgifter, og det betyr at en bruttoberegning vil være mer fordelaktig for manageren desto større utgifter vedkommende klarer å påføre artisten. Bruttoberegning av managerhonorar har flere ganger ført til at artisten har gått konkurs, mens manageren på sin side naturligvis har tjent gode penger.
  • Det er svært viktig at manageren sørger for at dine midler holdes atskilt fra managerens - på egen konto.
  • Husk at det ikke trenger å være samsvar mellom managementavtalens oppsigelsestid og managerens etterlønnsperiode. Oppsigelsestiden bør være kort - maksimalt 3 måneder - fordi du ikke kan forvente at en manager som sitter på oppsigelse vil anstrenge seg fullt ut for deg. Derimot er det ingen ting i veien for å tilby manageren en viss prosent av inntekter som manageren har generert, i en viss periode etter at samarbeidet er avsluttet.
  • Rådfør deg alltid med utenforstående (f.eks. MFO, hvis du er medlem) før du undertegner en managementavtale.