Ansvarlig for logistikk og teknisk gjennomføring

Dette ansvarsområdet omfatter alle forhold knyttet til transport av utstyr, håndtering av utstyr, kontakt med alle samarbeidspartnere innen tekniske områder og utstyrshåndtering under konserten/forestillingen.

Tirsdag er det rigging av lerret og "kinosal" i Slottsparken
Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Planlegging av teknisk gjennomføring og håndtering av utstyr må skje i nært samarbeid med den som har ansvar for de mer kunstneriske sidene ved regiplanen.

Ved konsertproduksjoner må det utarbeides kjøreplaner i forbindelse med øvingsdagene i konsertlokalene og konsertdagene. Disse planene omfatter

  • hvem som gjør hva når.
  • hva som må være på plass når - dvs. en plan for utstyrslogistikk + hva, hvem og hvordan utstyres skal fraktes og rigges opp på korrekt sted.

Dette innebærer at man må ha en transportplan som inneholder oversikt over

  • utstyr som skal fraktes.
  • hvem som skal kjøre og ev. hente leiebil eller tilhenger.
  • bærehjelp, rydde- og riggegrupper.

For at rigging, øving og konsert skal fungere knirkefritt, må planene inneholde alle relevante detaljer. Planene må dessuten settes opp i samråd med alle som berøres. Det nytter ikke å sette opp en plan uten å konferere med lyd- og lystekniker, korleder, riggegjenger osv.

Teknisk møte

Et teknisk møte i god tid før konserten med alle til stede, vil gjøre samkjøring enklere. Et slikt møte vil også kunne rydde opp i misforståelser, uklarheter, eventuelle kollisjoner eller andre problemer.

Kopier av planer

Planene må kopieres opp og gjøres kjent for alle som deltar i prosjektet. Man må se til at planene følges underveis på prøver i konsertlokalet. Mens ett ensemble øver, må man ha kontakt med neste ensemble som skal øve, og sjekke at de er klare til å spille. Planer følges ikke av seg selv. Ved profesjonelle scener har den som har en slik rolle gjerne fått tittelen ”inspisient”. Det er viktig å pushe på folk slik at ikke forsinkelsene blir for store.

Inspisientfunksjonen

Elever planlegger den tekniske biten rundt en konsert. Sceneplassering. Lydprøver. Sceneentré. Alt må stemme.

Inspisienten

  • har ansvar for tekniske eller administrative oppdrag i tilknytning til forestillinger.
  • sørger for at avtaler som produsenten har inngått blir holdt, og at planer for produksjonen blir gjennomført i praksis.
  • er på prøvene og forestillingen og kan yte service og ordne praktiske ting for alle deltagerne i produksjonen.
  • er ansvarlig for prøveplanen og er ansvarlig for at alle er på plass når de skal.
  • er ansvarlig for den praktiske avviklingen av de enkelte forestillingene.

Inspisienten sørger også for at alle nødvendige ting er i orden på scenen, med hensyn til scenografi, kostymer, rekvisitter og spesialeffekter. På produksjoner med et visst omfang, vil det i praksis si å sjekke med de ansvarlige for de forskjellige fagområdene. I motsetning til produksjonslederen og den programansvarlige, er inspisienten til stede på prøvene eller forestillingene hele tida.

Uforutsette problemer

Akutte tekniske problemer eller andre problemer dukker ofte opp og fører til forsinkelser. Ved slike problemer må man lage alternative løsninger som alle må informeres om.

Ved skoleprosjekter skjer det ofte at samme person er ansvarlig for både rigging, transport, sceneskiftarbeidere og annet, samtidig som vedkommende selv skal være musiker. Det er svært viktig at slike dobbeltfunksjoner løses ved å samarbeide med andre som kan tre inn i rollen som leder av arbeidet i perioder. Dette kan være andre medlemmer av produksjonsgruppen, veileder eller andre lærere.

Transport og rigging

Elevene har ansvaret for transport og teknisk utstyr. Dette må planlegges og tilrettelegges.

Her kan du laste ned eksempler på:

Transportplan
Kjøreplan for en prøvedag
Kjøreplan for en konsertdag