Fredag 1.- 7.trinn

BlimE-dagen er her!

BlimE er NRK Supers årlige vennskapskampanje. Temaet for BlimE 2019 er å se hverandre, og å tørre å stå opp for hverandre og seg selv.

BlimE er NRK Supers årlige vennskapskampanje. Temaet for BlimE 2019 er å se hverandre, og å tørre å stå opp for hverandre og seg selv.

Køyr nokre øvingsrundar før dansen kl.12.00.
Hjelp kvarandre med å hugse tekst og trinn.

Vi gler oss stort til å sjå videoen dykkar.
Ha det moro!