Brukarrettleiing

Sett av 10-30 minutter til BlimE-opplegget måndag-torsdag i veke 38.
Vi foreslår å starte dagen med opplegget, eller gjere det rett etter storefri.

Opplegget
Det er fire program for 1.- 4.trinn og fire for 5.- 7.trinn.
Kvart program inneheld eit videoklipp frå ein NRK Super-serie og ein powerpoint med 5-8 spørsmål. Har du dårleg tid, kan du også gjere opplegget på 10 minutt. Rettleiing ligg nedst i denne saka.

Powerpoint med spørsmål finst på bokmål, nynorsk og samisk.

Skap gode samtaler
Start med å vise dagens film som ligg øvst i nettsaken. Deretter går de gjennom spørsmåla i powerpointen. La elevane reflektere i fellesskap. Rettlei dei med oppfølgingsspørsmål om samtala stoppar opp. Kva for tankar sit dei med? Kva meiner dei om innhaldet i filmen?

Legg til rette for at elevane får sagt det dei meiner på den måten som høver for dei. Om nokre av svara virkar egoistiske eller kyniske, spør meir. Kanskje de beveger dykk inn i noko ekte som må tas på alvor i og kan jobbast med utover BlimE-veka.

Lukke til!

----------------------------------------------------------------------------------------

«10 MINUTT» 1. – 4. trinn

MÅNDAG - «Å BLI VENER»
Sjå episoden, dropp spørsmål.
Måndag 1.- 4.trinn
Denne har også «Rollespelversjon» nedst i powerpointen.
Varigheit 15-30 minutt.

TYSDAG - «Å SEIE FRÅ»
Sjå frå 0:30-3:30. Vel tre spørsmål frå powerpointen.
Tysdag 1.- 4.trinn

ONSDAG - «DÅRLEG GJORT»
Sjå episoden, dropp spørsmål.
Onsdag 1.- 4.trinn
Denne har også «Rollespelversjon» nedst i powerpointen.
Varigheit 15-30 minutt.

TORSDAG - «Å FØLE SEG UTANFOR»
Sjå episoden, dropp spørsmål.
Torsdag 1.- 4.trinn
Denne har også «Rollespelversjon» nedst i powerpointen.
Varigheit 15-30 minutt.

----------------------------------------------------------------------------------------

«10 MINUTT» 5. - 7. trinn

MÅNDAG - «Å BLI VENNER»
Sjå frå 06:40 og 11:00. Vel ut tre spørsmål frå powerpointen.
Måndag 5.- 7.trinn
NB! Eg veit at nokre born ikkje får sjå ZombieLars. Dette klippet er stort sett fritt for vold og skader, men det er ein påkjørsel av Lars 14:32 ut i episoden. Om de syns det er dumt å vise, sjå episoden mellom 6:40 - 14:30.

TYSDAG - «Å SEIE FRÅ»
Sjå klippet. Vel ut fire spørsmål frå powerpointen.
Tysdag 5.- 7.trinn

ONSDAG - «DÅRLEG GJORT»
Sjå klippet. Vel fem spørsmål frå powerpointen.
Onsdag 5.- 7.trinn
Denne har også «Rollespelversjon» nedst i powerpointen.
Varigheit 15-30 minutt.

TORSDAG - «OM MOBBING»
Sjå til 03:15. Vel tre spørsmål.
(Denne videoen er såpass tøff at de burde gjere den lange versjonen)
Torsdag 5.- 7.trinn

FREDAG - ALLE DANSAR BLIME-DANS
Fredag 1.- 7.trinn