Hopp til innhold

Helsetilsynet: Vurderer stedlig tilsyn ved alle selvmord på lukket avdeling

Statens helsetilsyn ønsker å gjennomføre stedlig tilsyn ved alle selvmord som skjer på lukket avdeling i psykisk helsevern.

Andresen

– Vi tenker at her kan vi få kunnskap som samfunnet har behov for, sier Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn om at de ønsker å ha stedlig tilsyn ved selvmord på lukket avdeling.

Foto: Mohammed Alayoubi

– De som er innlagt på tvang er en sårbar gruppe som fortjener samfunnets oppmerksomhet. sier direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen.

I dag gjennomføres de aller fleste tilsyn ved at sykehuset oversender journal, skriver rapport om hendelsesforløpet og eventuelle telefonsamtaler med tilsynsmyndighetene. Det er kun i de alvorligste tilfellene at Helsetilsynet eller Fylkesmannen selv møter opp og gjennomfører et stedlig tilsyn.

NRKs har gjennomgått 200 saker i årene 2014 til 2016 hvor pasienter hadde tatt sitt eget liv under eller rett etter behandling. I den samme perioden har NRK funnet bare ett stedlig tilsyn utført av Helsetilsynet.

På tilsynene som nå vurderes, ønsker Helsetilsynet å undersøke hva slags behandling pasienten har fått, hva slags diagnostikk de har fått, hvordan pasienten er ivaretatt inne på den psykiatriske avdelingen og hvordan de er ivaretatt i et lengre behandlingsforløp.

– Jeg tenker at her kan vi få kunnskap som vil være viktig for myndighetene når de skal lage lover og regler. Dette vil også være nyttig informasjon for avdelingen selv, sier Andresen.

Han sier andre sykehus som har samme type pasienter, vil kunne lære og forbedre sine behandlingstilbud.

200 selvmord – 91 lovbrudd

Denne uka innkalte helseminister Bent Høie til hastemøte med helseregionene, brukerorganisasjonene, Helsetilsynet og Helsedirektoratet etter NRKs avsløringer om selvmord i psykisk helsevern. Da uttalte Høie at han ikke var fornøyd med arbeidet for å hindre selvmord.

Av 200 selvmord som tilsynsmyndighetene undersøkte i årene 2014 til 2016, hadde nesten halvparten brutt loven, viser NRKs gransking.

Nå vil altså tilsynsdirektøren gå tettere til verks for å utøve tilsynsmandatet.

Stedlig tilsyn skal bare utføres på lukket avdeling.

– Vi får tilsynsmessig mest igjen for innsatsen når vi ser på selvmordene på lukkede avdelinger. Da får vi kunnskap om et helt behandlingsforløp, og dermed får vi kunnskap om mennesker med selvmordsproblematikk. Vi vil lære mest av det, sier Andresen.

De aller fleste selvmord skjer ikke på lukket avdeling, men når pasienter får behandling ved poliklinikk, åpne døgnenheter eller nettopp er blitt skrevet ut.

– Hvorfor vil ikke Helsetilsynet gjennomføre stedlig tilsyn ved alle selvmord i psykisk helsevern?

– Det er rett og slett et kapasitetshensyn. Vi må gjøre tilsyn der vi får mest ut av det, og det er på lukket avdeling hvor de aller sykeste pasientene er innlagt, sier Andresen.

Bra med mer kunnskap

– Analyse av selvmord på institusjoner er bra, sier Terese Grøm, fungerende generalsekretær i LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

I utgangspunktet ønsker de seg analyse av alle selvmord som skjer i psykisk helsevern, men sier at dette er en bra start.

ment

En bra start mener LEVE om Statens Helsetilsyns ambisjon om å ha stedlig tilsyn ved alle selvmord på lukket avdeling. Terese Grøm er fungerende leder av LEVE.

Foto: Anita Saeloewww / LEVE

– Man vil kunne få kunnskap som er universelle faktorer ved alle selvmord, tror Grøm.

LEVE ønsker ikke å stimulere til jakt på syndebukker, men er opptatt av å finne ut hva som preger de enkelte selvmordene.

– Det er viktig at det ikke bare handler om alle omstendighetene rundt et selvmord, men også de menneskelige faktorene, som vi vet har betydning ved selvmord, sier Grøm.

– Det handler om det å miste håp og mening. Å finne ut hva som skjer med et menneske ved et selvmord.