Thomastoget gir barn et urealistisk glansbilde av virkeligheten