Røe Isaksen vil legge ned helgen for å hindre at unge snur døgnet

Ukesaktuelt satireprogram hvor Satiriks-gjengen møter virkeligheten. (10:13)
Satiriks redaksjonsmøte, podkast