Regjeringen vil slå sammen syriske flyktninger

- Skal skape mer robuste søkere.

Regjeringen legger fram ny asylreform. Ved å slå sammen syriske flyktninger ønsker regjeirngen å skape mer robuste asylsøkere som er i stand til å utføre flere oppgaver.

Se video over.