PST om trusselbildet i 2018: Advarer norsk ungdom mot Ulf Leirstein

Hever trusselnivået.

Leirstein og Bjørnland

PST-sjefen mener Leirstein er den største trusselen mot Norge.

Tirsdag la PST-sjef Benedicte Bjørnland fram PSTs vurdering av trusselbildet i 2018. Hun var ikke i tvil om hva som er den største trusselen mot Norge i dag.

– Man må påregne et angrep mot norske mål fra Ulf Leirstein i løpet av året, forklarer Bjørnland.

PST har i det siste rettet oppmerksomheten mot enkelte politiske miljøer som har fungert nærmest som parallellsamfunn i Norge. Bjørnland peker på SMS-er som viser at Leirstein i flere år har planlagt angrep mot norsk ungdom.

– Vi har derfor hevet trusselnivået og kommer til å øke bemanningen på 17. mai rundt russetoget. Publikum bør være på vakt og rapportere dersom de ser tegn til trekantsex.

Under radaren

PST-sjefen mener fokus på andre trusler og grupperinger har gjort at Leirstein har gått under radaren fram til nå.

– Leirstein har fått vokse seg stor og sulten. Han er det vi kaller en «sovende celle» som våkner plutselig opp på nachspiel.

Lett å glemme

Ifølge Bjørnland er det lett å glemme at Norge har blitt angrepet av Leirstein før.

– Mange av dem som opplevde de første angrepene har hatt en tendens til å glemme vår historie. Andre igjen sliter med å glemme Leirstein.

Sylvi Listhaug kritisk

Justisminister Sylvi Listhaug var tilstede på pressekonferansen. Hun tar rapporten til etterretning, men er kritisk til at PST ikke omtalte trusselen fra monstre.

– Det sier seg selv at monstre er en stor trussel. Med sine store tenner og klør og manglende respekt for menneskerettigheter. Det er helt utenkelig å gå i dialog med denne gruppen.