Fem grunner til at inkassogjelden øker

Unngå dette!

Gjeld
Foto: Colourbox

VG avslører i dag at nordmenns inkassogjeld stiger. Grunnene til denne utviklingen er sammensatte, og eksperter som vi har snakket med peker på disse fem punktene:

Lindorff: Mange nordmenn har de siste årene fått regninger i posten med logoen til Lindorff på konvolutten. Lindorff er et selskap som faktisk tjener sine penger på nordmenns ubetalte regninger. Dette gjør at selskapet er i overkant ivrig med å sende ut inkassovarsler.

Lindorff logo

Visma Invoicia AS: Dette firmaet lever av å sende ut inkassovarsler. Ja, det er faktisk mulig å leve av å være et fordyrende mellomledd! Uten Visma, ville færre saker gått til inkasso.

Visma logo

Kredinor: Noen aktører, som Kredinor, er avhengige av at nordmenn ikke betaler regningene sine for at selskapet skal kunne betale sine regninger. Derfor har selskap som Kredinor interesse av at gjelden i Norge stiger.

Kredinor logo

Credicare: En del av økningen kan nok også tilskrives Credicare. Dette er et inkassoselskap, noe som betyr at foretaket ikke kan inndrive gjeld, men oppfører seg som om de kan det. Det er mange inkassoselskap i Norge, og dette fører til en hard konkurranse mellom aktørene som alle arbeider for å øke antall inkassosaker.

Credicare logo

Mafia: Denne organisasjonen lever av ubetalt gjeld. Derfor har mafiaen interesse av at gjelden stiger. For at organisasjonen skal kunne betale sine regninger, er de avhegige av å plusse på et purregebyr. Heller ikke mafiaen har lov til å inndrive gjeld, men oppfører seg som om de kan det.

gang members with guns
Foto: Mauro Rodrigues / Colourbox