Det trengs en mann for å løfte feministene ut av bakevja!

Tore Sagen monitorerer.