Busstreiken: NHO tilbyr bussjåfører 20 minutters klapping hver dag

– Kan ikke gi høyere lønn, men kan klappe for kravet.

Direktører klapper for bussjåførene
Foto: tec_estromberg / Flickr

NHO er villige til å strekke seg langt for å få slutt på busstreiken.

– Bussjåførene er blant heltene under pandemien, sier Jon Stordrange i NHO Transport.

– De er svært smitteutsatte, men har holdt samfunnet i gang. Vi ser at de fortjente den applausen de fikk ut av vinduene i vår og kommer derfor med et tilbud om 20 minutter klapping hver dag.

Klapper hvert kvartal

I busselskapene er det visstnok allerede en god tradisjon for å applaudere.

– Hvert kvartal klapper direktørene for sine egne lønninger. Det er bare rett og rimelig at de også gir noe tilbake. Vi har gjort forsøk med klapping fra direktørenes takterrasser og ser at lyden spres over store avstander.

Stordrange mener alle reportasjene om folk som nå blir rammet viser hvor viktig jobb bussjåførene gjør.

– Vi kan nok dessverre ikke gi høyere lønn, men vi kan klappe for kravet om høyere lønn. Noe annet skulle bare mangle.

Klappe for seg selv

I forslaget til ny avtale er det også rom for individuell applausøkning.

– Vi vil gi bussjåførene muligheter til å klappe for seg selv dersom standardapplausen ikke dekker regningene. Alle sjåfører kan klappe for egen innsats på rødt lys eller mellom morgen- og kveldsskift.

Økt sikkerhet

Han tror videre at applausen er et treffsikkert tiltak for å øke sikkerheten.

– Hver gang en utslitt sjåfør holder på å duppe av, kan vi klappe litt ekstra hardt for å få ham til å holde øynene på veien.