Apple befaler sine kunder å kjøpe ny ting som går fort tom for batteri

- Apple Watch vil revolusjonere måten vi går tom for batteri på.

Apple har lansert Apple Watch, en ny innretning som vil gå tom for strøm i løpet av arbeidsdagen. Hvordan vil dette påvirke måten vi konsumerer klokken, nyheter og morsomme GIFs?

Se video over.