Sarah (31) har vært oljearbeider i 13 år. Nå er hun usikker på fremtiden.
Hun vil gjerne bidra i klimakampen – men får høre at det er umulig med jobben hun har nå.

Den tvilende oljearbeideren

Sarah Fjørtoft Jacobsen hadde egentlig tenkt å bli kunstner og studerte foto i Trondheim og kunst i Sør-Afrika.

Men som mange andre var hun nysgjerrig på oljebransjen, og hun valgte å utdanne seg til prosessoperatør i Stavanger.

Da hun startet i jobben, var det et attraktivt yrke med gode lønninger og bra med fritid.

Men ting har forandret seg.

Jeg var relativt god i jobben, så jeg fortsatte. Det var fint å vite at man bidro. Oljen bygde landet.

Dette er arbeidsplassen til Sarah. «Martin Linge» startet opp i sommer. Det er ett av 93 olje- og gassfelt utenfor norskekysten, og flere skal det bli.

Her er alle nye utbyggingsprosjekter for olje og gass på norsk sokkel.

Det forventes at olje- og gassproduksjonen vil øke og nå en topp om få år, viser prognoser fra Oljedirektoratet.

Kun én gang tidligere er det tatt opp like mye på norsk sokkel. Det var i 2004.

Men Sarah har merket en holdningsendring, både i industrien og hos folk flest.

Det har fått henne til å lure på om det går an å bry seg om miljøet – og fortsatt jobbe med olje?

Denne høsten har NRK bedt Sarah dokumentere jobbhverdagen på plattformen.

Nå starter arbeidsdagen på ettermiddagen. De to neste ukene skal hun jobbe 12 timers nattskift.

Jobben hennes er å sørge for sikker og effektiv drift. Arbeidet med å ta opp olje og gass pågår døgnet rundt. Store verdier står på spill.

Bare det neste året ventes inntektene fra norsk olje og gass å gi Norge 277 milliarder kroner.

Men spiller det noen rolle?

På lugaren chatter hun med venner på land. De er kritiske til jobben hun har.

Hun føler hun snart må ta et valg.

Jeg vil også være med og dra min del av det lasset. Være med å bidra til at vi får en bedre, bærekraftig verden i fremtiden.
Sarah Fjørtoft Jacobsen

Sarah har begynt å tenke mer og mer på hennes og Norges påvirkning på klimaet, og hun har mange spørsmål:

Gjøres det noe for å få ned utslippene på jobben hennes? Hvor stor del av ansvaret har hun?

På plattformen hvor hun jobber, får de strøm fra land via en sjøkabel. Det kutter utslipp betydelig sammenlignet med andre plattformer som Equinor har.

Fakler som brenner, gir store klimagassutslipp. Bruken av slike fakler er betydelig mindre i Norge enn mange andre land.

Likevel har utslippene fra norsk sokkel økt med 63 prosent fra 1990 til 2020 – med en liten nedgang det siste året.

Hvor store er egentlig de totale utslippene i Norge sammenlignet med andre land?

Sammenlignet med USA, Russland, Kina og England blir Norges utslipp veldig små.

Søylene viser hvor mange tonn CO₂ hvert land slipper ut innenfor egne landegrenser. Det er slike tall hvert land melder inn til FN.

Men nordmannen klatrer på statistikken om vi deler utslippene på antall mennesker i de ulike landene.

Da blir Norge verdens 17. største utslippsnasjon, ifølge tall fra Global Carbon Project.

Hvis vi tar med utslipp fra salg av olje og gass utenfor egne landegrenser, er Norge plutselig ikke så små likevel.

Da har bare innbyggere i Qatar, Kuwait og Brunei et høyere utslipp per person.

De to ukene med nattskift på plattformen er straks over for denne gang for Sarah.

Nå har hun bestemt seg. Hun skal besøke en miljøorganisasjon når hun kommer på land.

I Trondheim drar hun til Framtiden i våre hender. Hun er spent på hvordan hun som oljearbeider blir tatt imot.

Hun blir møtt av regionleder Marte Fordal Meland, som mener Sarah har verdifull innsikt og erfaring.

Det er ikke ditt ansvar, Sarah. Det er politikerne som bestemmer Norges kurs. Om vi fortsatt skal lete etter olje og gass.
Marte Fordal Meland i Framtiden i våre hender

Sarah melder seg inn i Framtiden i våre hender.

Hun savner å høre stemmen til flere miljøbevisste oljearbeidere i debatten og oppfordrer til engasjement og samspill.

I en ny rapport fra UiO har tillitsvalgte i bransjen svart at oljearbeidere er opptatt av bærekraft, og at de føler et ansvar for fremtidige generasjoner.

De mener de ikke har fått sin rettmessige plass i debatten. Rapporten er bestilt av Grønn Industri 21 og Manifest Tankesmie.

Jeg føler det trengs mindre polarisering og mer åpen samtale. Det er opplest og vedtatt at vi har et klimaproblem. Spørsmålet er hvordan vi løser det.

Sarah får støtte fra olje- og energiministeren. En hard tone i oljedebatten kan gjøre det vanskelig å finne gode løsninger. Hun sier det er aktuelt å ta ansvar for å samle de ulike partene i debatten.

Kun ved å forstå hverandre og klare å komme med gode felles løsninger, vil vi klare målene for utslippsreduksjon.
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap)

Sarahs arbeidsgiver er i gang med en stor omstilling til mer fornybar kraft. Denne havvindparken, Dudgeon, åpnet i Storbritannia i 2017.

Vi mener bransjen vår kan spille en viktig rolle. Equinor ønsker å være et ledende selskap i det grønne skiftet.
Eskil Eriksen, pressetalsperson i Equinor
Det letter samvittigheten betraktelig og gir håp. Jeg ser for meg at mange som jobber i oljen vil gå videre og ta med seg erfaringene dit.
Sarah Fjørtoft Jacobsen

I Norge har selskapet over 18.000 ansatte. Men kun 500 årsverk er innenfor fornybar kraft.

Equinor klarer ikke si hvor mange flere slike jobber som vil komme i årene fremover.

Bremsen er ennå ikke satt på.

Fortsatt letes det etter olje og gass i helt nye områder, som her i Barentshavet.

Det har politikerne bestemt.

Sarah er usikker på fremtiden. Equinor har fortsatt et stort behov for flere ansatte i oljeindustrien.

Akkurat nå er folk fra hele verden samlet for å diskutere løsninger på klimakrisen, under klimatoppmøtet i Glasgow. Dette har de hittil blitt enige om.

Vil du vite mer om verdens CO₂-utslipp? Da kan du lese om hvordan Norge går fra å være miniputt til gigant på klima­statistikken.

Foto

Sarah Fjørtoft Jacobsen, Johan Kåre Stokka, Arve Kristian Gundersen, Morten Waagø, Christine Fagerbakke og Linda Bjørgan

Digital utvikling

Ansvarlig redaktør

Vibeke Fürst Haugen