NRK Meny
Normal

Zorrostiftelsen: – Har ikke grunnkapitalen på plass

Folkene bak Zorrostiftelsen sliter med å få inn grunnkapitalen de behøver for å få i gang stiftelsen.

Anja Jonassen

Advokat Anja Jonassen har ikke klart å få på plass den kapitalen Zorrostiftelsen har behov for.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

For en uke siden var administrator i den kommende stiftelsen, Anja Jonassen, i Kautokeino hvor hun møtte reindriftsutøvere som ønsker å bli med.

– Vi har satt en frist til 15. mars for å få inn de 100.000 kroner som vi trenger, etter det skal vi ta en ny status rundt dette, forklarer Jonassen.

For bare to uker siden hadde Anja Jonassen over 600 registrerte personer som ønsket å bli med, men for en uke siden var bare 30.000 kroner av de 100.000 kronene de trenger på konto.

– Folk er usikre

Advokat Anja Jonassen, som har jobbet med å få i gang denne stiftelsen, er ikke sikker på hvorfor folk venter med å betale selv om oppfordringen er gitt mange ganger.

– Det kan være de er litt usikre. Jeg kan egentlig ikke svare på det, sier Jonassen.

På møtet i Kautokeino ble det valgt et arbeidsutvalg som skal jobbe videre for reindriftsutøvere og få til midlertidig forføyning.

– Det betyr at vi skal få stoppet tvangsreduksjonsprosessen som er satt i gang for å få ned det staten mener er et høyt reintall mens vi jobber videre med en stevning mot staten i denne saken, sier Jonassen.

Jonassen forklarer at Zorrostiftelsen skal bistå med økonomisk rettshjelp og være en organisatorisk enhet i tilfeller hvor rettighetshavere i reindriften er utsatt for inngrep fra og andre ekspropianter, derfor er det ikke stiftelsen som fører sakene for reindriftsutøverne.

Fristen er slutten av mars

Reindriftsutøvere som har fått pålegg om reduksjon, har frist til slutten av mars med å tilpasse reintallet, forklarer informasjonsrådgiver Berit Anne Sara Triumf ved Landbruksdirektoratet.

Nå skal reindriftsutøvere i Norge først levere reindriftsmeldingen innen 10. april som fylkesmennene vil behandle og være ferdige med i løpet av sommeren. Etter det vil Landbruksdirektoratet ha tilgang til disse tallene.

– Om reindriftsutøvere som har fått krav om reduksjon ikke følger vedtaket fra Reindriftsstyret, kommer Landbruksdirektoratet til å følge opp de siidaandelene, sier Sara Triumf.

Kan få konsekvenser

53 siidaandeler fikk i 2014 påminnelse om at reintallet er for høyt i forhold den treårige reduksjonsplanen som var satt.

– De fikk en påminnelse om at det vil få konsekvenser om reduksjonsplanen ikke blir fulgt, og det er Reindriftsstyret som eventuelt skal gjøre vedtak om sanksjoner, og dette kan tidligst skje høsten 2015, forklarer informasjonsrådgiver Berit Anne Sara Triumf.

Advokat Anja Jonassen er klar på at dette er en stor sak for reineierne, og om de skulle komme i rettssystemet vil sakene gå over flere år.

Samtaler om Zorrostiftelsen

Advokat Anja Jonassen i samtale med folk om Zorrostiftelsen.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Sakene kan også havne i de internasjonale domstolene, mener Jonassen.

Mandag 16. mars vil hun ha oversikt over om grunnkapitalen er på plass og om de har de 100.000 kronene på konto som behøves for å få i gang stiftelsen.