Youtube ja nárkotihka

Romssa nuorat vásihit ahte ožžot narkotihka oastinfálaldagaid YouTube neahttabáikki bokte. Dan muitala Romssa politiijastašuvnna nuoraidjoavkku U18 jođiheaddji, Anita Hermansen. Romssa Utekontakten jođiheaddji, Tone Bakken lohká ahte dávjjit ah dávjjit muitalit nuorat siddjiide ahte leat duon ja dán oastinfálaldaga ožžon interneahta bokte. Bakken maid ávžžuha dál váhnemiid atnit čalmmis nuoraideaset ja ahte mot rasset interneahtas, go doppe lea vejolaš háhkat vaikko maid.