Vurderte sin stilling

Vedtaket i dagens ekstraordinære kommunestyremøte i Tysfjord setter rådmannsstillingen på prøve.

Rådmann Konrad Sætra vurderte sin stilling dersom det første punktet i vedtaket hadde blitt stående

Rådmann Konrad Sætra vurderte sin stilling dersom det første punktet i vedtaket hadde blitt stående

Foto: Sander Andersen / NRK

Kommunestyret i Tysfjord har i et ekstraordinært møte i dag detaljstyrt sin egen administrasjon i legesaka. Men likefullt har de gitt full tillit til administrasjonen. Det setter rådmannsstillingen på prøve.

Liker dårlig


I det ene punktet detaljstyrer kommunestyret administrasjonens handtering i legesaka, mens punkt to i vedtaket gir full tillit til administrasjonen.

Det er en praksis rådmann Konrad Sætra i Tysfjord liker dårlig.


– Punkt én i dagens vedtak har jo i realiteten fratatt administrasjonen myndighet i denne konkrete saken. Det må vi ta til etterretning, for det har på en måte kommunestyret makt og myndighet til å gjøre. Men det er jo en praksis som jeg håper blir den siste. Sånt gjør man ikke i forvaltningen. Når man har gitt myndighet, må man også ta konsekvensen av det.


Til punkt to er vi selvsagt glad for at kommunestyret har hundre prosent tillit til oss.

Så rådmannen stilte ikke kabinett, og tar sin hatt og går?


– Hadde vedtaket i punkt en stått isolert sett hadde det vært en klar konsekvens at man måtte vurdere slike ting, men punkt to i vedtaket gjør at man må i alle fall bruke litt tid på å tenke på konsekvensen av det.

Vedtaket

Og slik ble vedtaket i dagens ekstraordinære kommunsetyre i Tysfjord:


1. Kommunelege 1 Rolf Peder Tennebø og Dominika Kindner har trukket tilbake oppsigelsene av sine stillinger. Kommunestyret godtar denne tilbaketrekkingen. Dette betyr at de to legene fortsetter i sine nåværende stillinger.
Legene Rolf Peder Tennebø og Dominika Kindner gis anledning til å ta ut ti arbeidsdager med lønn hvert år til gjennomføring av kurs som ledd i spesialistutdanningen i allmennmedisin. Det skal gis melding til overordnede i god tid før permisjon tas ut, og skal avvikles på en slik måte at det ikke skaper vanskeligheter for legetjenesten. Øvrige avtaler som er inngått mellom Tysfjord kommune og legene forblir uendret.

2. Kommunestyret har full tillit til administrasjonen.


Vedtaket i punkt en fikk stemmene fra Arbeiderpartiet (Ap), Tverrpolitisk liste (TPL), Sosialistisk venstreparti (SV) og Bygdelista (BL), mens representantene fra Felleslista og Senterpartiet stemte mot.


Vedtakets punkt to var enstemmig.

Felleslista og Senterpartiet kom med forslag om at kommunestyret ber administrasjonen fortsette prosessen med utlysning/ansettelse av leger i Tysfjord kommune med bakgrunn i at kommunelge 1 og 2 har sagt opp sine stillinger.


Dette forslaget fikk, som kjent, ikke flertall i kommunestyret.

Årsaken til dagens møte

Grunnen til dagens estraordinære kommunestyremøte er at to av fastlegene i Tysfjord sa opp sine stillinger i vinter. De mente kommunens administrasjon ikke tolket et kommunestyrevedtak fra 2009 om at de skulle innvilges årlig permisjon i to uker for å oppdatere sine kunnskaper innen allmennmedisin.

Tysfjord kommune tok oppsigelsene til følge, og lyste ut de to stillingene, blant andre en stilling som kommuneoverlege, eller kommunelege 1.

I mellomtiden trakk de to legene tilbake sine oppsigelser. .

Søknadsfristen på disse stillingene gikk ut 15. mars.

Les også: Ekstraordinært kommunestyremøte om legestillinger


Én sak - fire timer


Kommunestyret brukte over fire timer på denne ene saka, og størstedelen av dagens møte var lukket.


Det var posisjonen i kommunestyret som ba om et ekstraordinært møte for å få en orientering fra administrasjonen om hva som har skjedd i saka etter at legeparet sa opp sine stillinger i vinter.

Oanehaččat

  • Gearggusvuohta bargosajiid ovdal

    Gearggusvuohta ferte boahttit bargosajiid ovdal. Dan lohká Hámmárfeasta ja Fálesnuorri buollinčáskadanhoavdda Arne Myrseth. Ikte bođi ovdán ahte 110-heahteguovddáš galgá bisuhuvvot Finnmárkkus muhto sirdojuvvot Hámmárfeasttas Kirkonjárgii. Lei arvaluvvon ahte 110-heahteguovddáš galggai sirdojuvvot Tromsii muhto nie ii šatta. Dat mearkkaša ahte Finnmárkku váldu duođalaččat, lohká Myrseth.

  • Eai leat mielas oljobohkamii

    Eanet lohku Davvi-Norggas eai leat mielas oljobohkamii Lofuohtas, Viestterállasis ja Sáččás, čájeha iskkadeapmi maid A-media lea čađahan. 54,7 proseanta sis geat leat vástidan iskkadeami, leat negatiiva oljobohkamii nu gožuduvvon LoVeSe guovllus. Sosialisttalaš Gurutbellodaga politihkkár Torgeir Knag Fylkesnes lohká Nordlys-aviisii, dát čájeha ahte olbmot davvin oaivvildit mearas lea eambo resurssa go dan maid oljobohkan sáhttá addit.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå