Vurderer skolenedleggelse

Rådmannen i Tana kommune anmoder formannskapet om å se på skolestrukturen i kommunen, og ber formannskapet om å vurdere nedleggelse av Austertana skole grunnet få elever. Foreldrerådsrepresentant Lill Jorid Dervola er bekymret for skolebarna, som vil få 10 mils skolereise per dag, dersom de må gå på skole ved Tana bru. Dette melder Finnmarken.