Vurderer å tilby profesjonsstudier i Oslo

Samisk høgskole mener det er viktig å ta hensyn til at stadig flere samer bor i Oslo og andre byer i Sør-Norge.

Diehtosiida - Samisk høgskole i Kautokeino

Om noen år kan det være mulig for samer som bor i Oslo-området å ta desentralisert lærerutdanning i regi av Samisk høgskole.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har ambisjoner om å flytte utdanningstilbudet nærmere potensielle studenter som bor i Oslo-området, sier rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger.

Høgskolens styre har bedt skolens ledelse om å vurdere muligheter for å desentralisere studier til Oslo-området.

Dette er også slått fast i høgskolens langtidsplan for studier, som strekker seg til 2021.

– Har signalisert behov

Jelena Porsnager

Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, håper det blant bysamer i Oslo-området vil være interesse for å ta desentralisert utdanning i regi av Samisk høgskole.

Foto: Samisk høgskole

Byrådet i Oslo er blant de som har signalisert overfor Samisk høgskole iat de ønsker at skal bli lettere for samer og andre interesserte i Oslo og omegn å benytte seg av skolens utdanningstilbud.

– Byråd med ansvar for oppvekst og utdanning i Oslo besøkte Samisk høgskole i Kautokeino på våren i år og de var tydelige på at det hadde vært ønskelig med desentralisert tilbud om profesjonsutdanning, slik at det blir flere samisklærere og førskolelærere, sier Porsanger.

Også det samiske miljøet i Oslo har vist interesse for samarbeid med Samisk høgskole.

– Vi har allerede et samarbeid med Samisk Hus der vi har arrangert grunnkurs i samisk språk, forteller Porsanger.

Samisk høgskole kommer også i samarbeid med samiske organisasjoner i Oslo til å gjennomføre en spørreundersøkelse, for å kartlegge interessen FOR desentraliserte profesjonsstudier i regi av Samisk høgskole.

– Veldig gledelig

Tor Gunnar Nystad/NSR

Tor Gunnar Nystad (NSR), som selv bor i Oslo, ønsker velkommen et desentralisert studietilbud i regi av Samisk høgskole.

Foto: Linn Margrete Påve / NRK Sápmi

Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR) i Sør-Norge valgkrets, Tor Gunnar Nystad, er er svært glad for høgskolens planer om desentralisert studietilbud i Oslo.

– Dette høres veldig interessant ut. I Oslo-området mangler vi samiske språkarenaer som er tilgjengelig for folk som snakker samisk og som ønsker å lære seg samisk språk, sier han.

Han mener at dette også er i tråd med Sametingets satsning med språkkampanjer for å få flere til å bruke samiske språk.

– Det er også gledelig at Samisk Høyskole signaliserer at man ønsker å etablere konkret samarbeid med Samisk Hus i Oslo og ulike samiske foreninger i Oslo for å bidra til samisk språkutvikling i våre områder, legger han til.

Korte nyheter