NRK Meny

Vurderer å trekke tilbake tilskudd

Husbanken vurderer å trekke tilbake et tilskudd på nesten 4,8 millioner til Kautokeino kommune, ifølge Altaposten. Kommunen risikerer å gå med to millioner i underskudd ved årets slutt. Det sier rådmann Kent Valio til Altaposten. Han advarer kommunestyret mot å kutte ut sparetiltakene i den kommunale driften resten av året. Kommunen er fortsatt er fortsatt på den såkalte ROBEK-lista, hvor det er Fylkesmannen som bestemmer økonomiske disposisjoner.