Hopp til innhold

Sametinget kan fratas ansvaret for samiske lærebøker

Regjeringen vurderer å frata Sametinget ansvaret for utvikling av samiske læremidler og overlate dette til Utdanningsdirektoratet.

Sametingsråd Jørn Are Gaski svarer på spørsmål
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

GULDAL: Sámi oahppogirjjit

– Det er ingen dramatikk i dette, og heller ikke uttrykk for noen form for mistillit til Sametinget, sier statssekretær for same- og minoritetssaker Raimo Valle i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Sametingsråd Jørn Are Gaski (Ap) reagerer, og mener at regjeringen forsøker å instruere og overstyre Sametinget.

– Det har de ingen muligheter til, sier Gaski, og viser til internasjonale konvensjoner om selvråderett for urfolk.

– Men likevel tar jeg signalene fra regjeringen på alvor.

– Skandale

I dag har Sametinget ansvaret for å utvikle samiske læremidler. Samtidig som skolene mangler læremidler, så sitter samiske forlag på et lager av 150.000 lærebøker. For noen dager siden fant Gaski nær 60.000 nye i kjelleren på Sametinget.

Saka er også lagt frem på statsministerens bord .

Sametingsråd Jørn Are Gaski karakteriserer det hele som en skandale.

– Likevel er ikke dette grunn nok til å frata Sametinget ansvaret for utvikling av samiske læremidler, sier Gaski.

Ap og NSR uenige

Onsdag skal Sametingets plenum behandle strategisk plan for læremiddelutvikling for perioden 2009-2012.

Her foreslår Gaski å dele ut bøkene gratis til skolene. Men han møter motstand fra Sametingets største opposisjonsparti, Norske Samers Riksforbund.

– Det er helt utrolig at voksne folk krangler om hva de skal gjøre med disse bøkene, sier jurist Laila Susanne Vars. Hun er leder for Árja, nystiftet samepolitisk parti.

Vars er enig med Gaski at bøkene bør deles ut gratis til skoler.

– Sametingets handtering av samiske læremidler er en skam, sier hun.

Sett i lys av dette, forstår hun hvorfor regjeringen nå vil vurdere å frata Sametinget ansvaret for utvikling av samiske læremidler.

– Men jeg tror ikke at dette er noen god løsning, sier Vars.

Sametinget blir konsultert

I stortingsmeldingen om samepolitiske saker som blir lagt frem om kort tid, heter det at "en eventuell overføring av ansvarsoverføring må innebære at Sametinget blir konsultert om hvilke læremidler som skal utvikles, hvordan de skal tilrettelegges og hvilke behov som foreligger."

– Men først skal vi lytte nøye på onsdagens debatt i Sametinget, sier statssekretær Raimo Valle.

Korte nyheter