Vuovdán 90 miljárdda ruvnno ovddas

Go jahki 2016 lea vássán, de lea Norga vuovdán olgoriikii mearrabiepmu 90 miljárdda ruvnno ovddas. Árvu lea lassánan 22:in proseanttain diimmá árvvu ektui, man mihtidedje seamma muttos jagi, dan dieđiha Norges Sjømatråd dahjege Norgga mearrabiebmoráđđi. Gávpeberoštupmi Norgga mearrabiepmus lassána eanet go dan maid mearrabiepmoealáhus nagoda eksporteret. Dássážii lea eksportahivvodat njiedjan 7:in proseanttain, čállá Mearrabiebmoráđđi.