Vuosttaš gándajoavku AWG:s

Sápmi beassá dál vuosttaš geardde searvat gánddaidjoavkkuin Árktalaš dálveriemuid spábbačiekčamiidda. Dat dáhpáhuvvá dannego Kalaallit Nunaat 16-jahkásaš gánddaidjoavku geassádii. – Hirbmat buorre go oažžut dán vejolašvuođa ja mis lea gievrras joavku mii sáhttá birget bures, lohká FA Sámi jođiheaddji Håkan Kuorak. Joavku lea dán vahkkoloahpa hárjehallanleairras Rokŋus.

Sápmi gutter 16 Arctic Winter Games 2020
Foto: Dan Robert Larsen / NRK