Vuostálastet hálddašeami

Nuorta-Finnmárkku guovlluráđis vuostálastet Finnmárkku gonagasreabbáhálddašeami rievdadeami. Guovlluráđis geain lea čoahkkin leamaš dán vahkus, oaivvildit ahte sii ožžo eará áddejumi go dat mii dál lea árvaluvvon, dalle go čoahkkimaste guolástusministariin Per Sandbergain geasset. Dál celket sii ahte sihtet ášši dárkilit guorahallojuvvot ovdalgo mearridit váldit eret DavveNjárgga earremeari .