NRK Meny

Vuorrasat almmái vuddjui

Vuorrasat dievdu vuddjui otne 12 áigge biilii E6š luottas Toftakeris, mii lea birrasiid vihtta kilomehtera máttabealde Setermoena guovddáža. Romssa politiijaguovllus muitalit ahte almmái sáddejuvvui helikopteriin davvi-Norgga Universitehta- buohccivissui, muhto eai jáhke su bahuid roasmmuhuvvan. Politiijat dutket lihkuhisvuođa siva. Biilavuoddji eai várut vuoddján gárrenoaivvis.