Vuorrasat almmái vuddjui

Vuorrasat dievdu vuddjui otne 12 áigge biilii E6š luottas Toftakeris, mii lea birrasiid vihtta kilomehtera máttabealde Setermoena guovddáža. Romssa politiijaguovllus muitalit ahte almmái sáddejuvvui helikopteriin davvi-Norgga Universitehta- buohccivissui, muhto eai jáhke su bahuid roasmmuhuvvan. Politiijat dutket lihkuhisvuođa siva. Biilavuoddji eai várut vuoddján gárrenoaivvis.