Vuodján promillain Tromsas

Olmmoš lea áššáiduvvon go lea vuodján promillain maŋŋá johtolatlihkohisvuođa Tromsa guovddážis, dát dáhpáhuvai ikte ihkku. Politiijat sihkkarastet iskosiid.