Helse Finnmark har høynet beredskap

Vulkanaske fra Island har igjen satt luftambulansen i Finnmark på bakken. Helse Finnmark har høynet sitt beredskap og etablert kriseledelse.

Luftambulansen
Foto: Jarle Åsebø

– Pasienttransporten blir nå handtert med bilambulanse og den lokale kompetansen vi har på sykehusene, forteller klinikksjef for prehospitale tjenester ved Helse Finnmark, Grete Bru.

Avinor har innført restriksjoner i luftrommet over deler av Nord-Norge, melder Aftenposten .

Grete Bru forteller at dette fører til store utfordringer for luftambulansen i et fylke med stort geografisk område.

– I snitt har vi tre-fire akutt-tilfeller hver dag der vi vurderer at det er nødvendig med raskest mulig transport. Utfordringen er som ved forrige askesky. Da klarte vi oss bra ved å flytte på våre egne ressurser, og styrke kompetansen på bilambulansen forteller Bru.

Det betyr at anestesi- og intensivsykepleier som normalt er på luftambulansen, nå vil være i beredskap for å styrke bilambulansen ved behov.

Forsterkes med bilambulanser


Siste gang ble Helse Finnmark også forsterket med fem ambulanser, ambulansepersonell, anestesilege og gynekolog fra Helse Sør-Øst.

– Denne støtten var viktig og nødvendig for å avlaste vårt eget personell. Vurderingen om at vi måtte få en ekstra anestesilege gjorde at vi reddet liv, sier Bru.

Også nå har Helse Finnmark høynet sitt beredskap og etablert kriseledelse. Det er administrerende direktør Eva Håheim Pedersen som leder situasjonen.

Verre enn tidligere

– Situasjonen er lik som ved forrige runde med askesky. Men nå har veiforbindelsen brutt mellom Kautokeino og Alta i tillegg. Derfor retter vi fokus mot Indre Finnmark, der ambulansestasjonene i Lakselv, Karasjok og Kautokeino nå samarbeider. Det betyr at de til sammen rår over seks bilambulanser.

Det er redningsskøyter i Vardø og Honningsvåg, og det er en kystvaktbåt i Varangerfjord som Helse Finnmark kan benytte ved behov.

– Befolkningen må ta hensyn til at det kan ta lengre tid enn normalt, å få hjelp i akutte tilfeller.

Pedersen oppfordrer folk til å ikke utsette seg for unødvendig risiko, og ber spesielt risikogravide, inkludert alle førstegangsfødende, om å oppholde seg i nærheten av den fødeinstitusjonen de skal føde på i siste uke før termin.

– Situasjonen endrer seg, slik at det periodevis blir åpninger for å fly visse strekninger. Det er regional AMK som styrer luftressursene. AMK Finnmark og regional AMK har hyppig kontakt for å vurdere beste løsning hvis noe spesielt skulle oppstå.