NRK Meny

Vuigen leat čuggen

22-jahkásaš indonesialaš guolásteaddji lea vuigen nuppi guolásteaddji čuggen niibbiin Báhcavuonas mannan bearjadaga, muhto čuoččuha dan leat dahkan iešvárjaleame geažil. Dan čállá iFinnmark áviisa. Áššáskuhtton almmái ja badjel 30-jahkásaš čukkohallon dievdu, maiddái Indonesias eret, dikkáskeigga ruoššalaš guolástanfatnasis gos soai bargaba.