Voldtektstiltale

En mann fra Finnmark er ved Indre Finnmark Tingrett tiltalt for å hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. Dette skal ha skjedd sommeren 2017, står det i tiltalebeslutningen. Saken har en strafferamme på 6 år. Saken skal opp til retten i september.

Indre Finnmark tingrett
Foto: Eilif Aslaksen / NRK